Διοργάνωση Στρογγύλης Τράπεζας με θέμα τη Χειρουργική της Παχυσαρκίας στα πλαίσια του 14ου ΕλλαδοΚυπριακού Χειρουργικού Συνεδρίου (15-17 Νοεμ. 2019)

Ο Δρ. Παιδονόμου παρακολούθησε τις συνεδρίες του 14ου Ελλαδο-Κυπριακού Χειρουργικού Συνεδρίου που έγινε στη Λευκωσία και ήταν ο διοργανωτής Στρογγυλής Τράπεζας με θέμα τις χειρουργικές επεμβάσεις για τη Χειρουργική της Παχυσαρκίας. Ο ίδιος ανάπτυξε την εισήγηση “Λαπαροσκοπική Επιμήκης Γαστρεκτομή: Pros and Contras”.