Δρ. Παιδονόμου Λαπαροσκοπική Χειρουργική Λευκωσια Κυπρος

Dr. Pedonomou is Consultant Surgeon at the Aretaeio Hospital in Nicosia

Χειρουργική της Παχυσαρκίας Λευκωσια Κυπρος

The focus of his practice is Minimal Invasive Surgery.
He specialises in Advanced Laparoscopic and Bariatric Surgery

Δρ. Παιδονόμου Βαριατρικής Χειρουργική Λευκωσια Κυπρος

He is supported by a comprehensive team of associates and personnel

Δρ. Παιδονόμου Βαριατρικής Χειρουργική Λευκωσια Κυπρος

He is Clinical Associate Professor of Surgery at the
University of Nicosia Medical School / St. George’s Medical School of London

Δρ. Παιδονόμου Βαριατρικής Χειρουργική Λευκωσια Κυπρος

He is the proud recipient of many Honours and has been awarded Surgical Prizes

Dr Pedonomou Surgeon

base on Aretaeio Hospital at Nicosia

Surgical Procedures

Gallbladder and Liver Surgery