Συμμετοχή σε εξειδικευμένο κλινικό εργαστήριο Βαριατρικής Χειρουργικής στο Βέλγιο (25-26 Φεβρ. 2020)

Τιμητική συμμετοχή στο εξειδικευμένο κλινικό εργαστήριο με θέμα “Clinical Immersion. Bariatric Re-Do Surgery”. AZ Sint-Jan Hospital Bruges, Belgium