Τιμητική Διάκριση από τον Κυπριακό Σύνδεσμο Φοιτητών Ιατρικής (21 Νοεμβρίου 2018)

Σε τελετή που έγινε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Φοιτητών Ιατρικής τίμησε το Δρ. Μ. Παιδονόμου για τη συνεχή και ενεργό συμμετοχή του στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Ιατρικής Σχολής και για τη συμμετοχή του στη συγγραφή του εγχειριδίου ιατρικής με τίτλο ‘Greek in the Clinic’ που σκοπό έχει την εύρυθμη ένταξη των Αγγλόφωνων φοιτητών στα Κυπριακά νοσηλευτήρια κατά το χρόνο της άσκησης τους.